Εταιρικά Νέα

Εταιρικά Νέα

Επιτυχία 100% της ClickMedia στα ΠΕΠ 2009

Απόλυτη επιτυχία για την ClickMedia στο πρόγραμμα «1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013», καθώς εγκρίθηκαν όλες οι προτάσεις που είχαν ετοιμαστεί και υποβληθεί από την εταιρεία μας.

Αν και η ClickMedia δεν είναι αμιγώς συμβουλευτική εταιρεία, στο πλαίσιο της παροχής όσο το δυνατόν πληρέστερων υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών της, αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων για χρηματοδότηση από προγράμματα του ΕΣΠΑ (και παλαιότερα του Γ΄ ΚΠΣ).

 

Για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα επιδοτήσεων που τρέχουν κάθε στιγμή μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα των επιδοτήσεων στο www.clickmedia.gr.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+