Εταιρικά Νέα

Εταιρικά Νέα

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Η ClickMedia προσανατολισμένη πάντοτε προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της προχώρησε σε αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πραγματοποιήθηκε μεταφορά των υπηρεσιών email σε νέους διακομιστές, οι οποίοι μεταξύ άλλων παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες και ακόμα περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Για τον ίδιο σκοπό, προστέθηκε και ένας ακόμα mail server αποκλειστικά για τη χρήση αποστολής μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πρόσφατη αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποτελεί μέρος μιας σειράς αναβαθμίσεων και νέων υπηρεσιών καθώς και συνέχιση της δέσμευσής της εταιρείας για προσφορά ουσιαστικών και καινοτόμων διαδικτυακών λύσεων στους πελάτες της εταιρείας.

 

 

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+