Εταιρικά Νέα

Εταιρικά Νέα

Ανανέωση της εταιρικής στρατηγικής online επικοινωνίας

 

Βασικός πυλώνας της νέας στρατηγικής είναι η δημιουργία και διανομή περιεχομένου χρήσιμου για τους αναγνώστες του. Το νέο περιεχόμενο θα βρίσκεται συγκεντρωμένο στο νέο, ανανεωμένο εταιρικό blog, το Behind the Clicks.

Σταδιακά οι αλλαγές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα μέσα και κανάλια επικοινωνίας της ClickMedia, ξεκινώντας από το Newsletter Ιουνίου 2014.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+