Εταιρικά Νέα

Εταιρικά Νέα

Το νέο σύστημα ticketing της ClickMedia

Τα οφέλη από το νέο σύστημα για εσάς:

  • Βελτίωση των χρόνων απόκρισης στα αιτήματα υποστήριξης.
  • Έγκαιρη γνωστοποίηση της πορείας των αιτημάτων σας.
  • Άμεση ενημέρωση της αλλαγής της κατάστασης του αιτήματος σας.
  • Ηλεκτρονικό ιστορικό αιτημάτων στην καρτέλα πελάτη.

Πλέον, κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία σας με το τμήμα υποστήριξης της ClickMedia δημιουργεί ένα νέο αίτημα υποστήριξης (ή «ticket»), το οποίο είναι υπό τον έλεγχο του OTRS με όλα τα παραπάνω οφέλη.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις 400 επιχειρήσεις που έχουν εμπιστευθεί την ClickMedia έως σήμερα, και αυτό το κάνουμε έμπρακτα, συνεχίζοντας να επενδύουμε σε αλλαγές που έχουν άμεσο όφελος για εσάς!

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+