Νέο web site για το Αρισταγόρειο ΑΕ

Νέα συνεργασία της ClickMedia με το ιδιωτικό πολυϊατρείο Αρισταγόρειο για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του εταιρικού τους web site.

Νέα συνεργασία της ClickMedia με το ιδιωτικό πολυϊατρείο Αρισταγόρειο για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του εταιρικού τους web site.

Στο νέο site θα παρουσιάζεται το ιδιωτικό πολυιατρείο, οι υπηρεσίες του, τα τμήματα και o εξοπλισμός, το ανθρώπινο δυναμικό που το στελεχώνει, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για αυτό.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+