Νέα συνεργασία της ClickMedia με την Ιατρική Μέριμνα Α.Ε.

Το σύγχρονο διαγνωστικό και ερευνητικό κέντρο Ιατρική Μέριμνα Α.Ε. επέλεξε την ClickMedia για τον Σχεδιασμό και ανάπτυξη του εταιρικού τους site.

Το σύγχρονο διαγνωστικό και ερευνητικό κέντρο Ιατρική Μέριμνα Α.Ε. επέλεξε την ClickMedia για τον Σχεδιασμό και ανάπτυξη του εταιρικού τους site.
Στο νέο web site της Ιατρικής Μέριμνας θα γίνεται παρουσίαση των 3 ιατρικών τους κέντρων, θα παρουσιάζονται οι χώροι και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, τα τμήματα και οι υπηρεσίες που παρέχονται, προσφορές και χρήσιμες πληροφορίες, το προσωπικό των ιατρικών κέντρων κ.α..

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+