Σχεδιασμός και ανάπτυξη του νέου web site της Service Gas

Ακόμη μια εταιρεία με μεγάλη πορεία στο χώρο της συνεργάζεται με την ClickMedia για να καλύψει την εταιρική της παρουσία στο internet.

Ακόμη μια εταιρεία με μεγάλη πορεία στο χώρο της συνεργάζεται με την ClickMedia για να καλύψει την εταιρική της παρουσία στο internet.

Η ClickMedia ανέλαβε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου web site της ServiceGas το οποίο θα περιλαμβάνει την εταιρική παρουσίαση, την παρουσίαση των υπηρεσιών και προϊόντων τους, καθώς και την παρουσίαση των συνεργασιών και έργων της εταιρείας.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+