Αναβάθμιση του site της Technalco Costructions

Σε συνεργασία με την ClickMedia προχώρησε η εταιρία Technalco Constuctions για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του web site της.

Σε συνεργασία με την ClickMedia προχώρησε η εταιρία Technalco Constuctions για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του web site της.

Το νέο web site που θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει η ClickMedia, θα παρουσιάζει με φρέσκο και συνάμα επαγγελματικό στήσιμο, την φιλοσοφία και τις υπηρεσίες της Technalco Constructions.

Επιπλέον θα συνδυάζει την λειτουργικότητα για τον επισκέπτη αλλά και την φιλική διαχείριση για την εταιρία, του περιεχομένου του δυναμικού web site.

Έμφαση θα δοθεί και στην παρουσίαση έργων όπως και των προϊόντων και χαρακτηριστικών αυτών που παρέχει η Technalco Constuctions. Τέλος θα μπορεί ο επισκέπτης να ενημερωθεί για τις όποιες περιοδικές προσφορές από την εταιρία, αλλά και να δει τις τελευταίες πιστοποιήσεις, οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+