Η AutoMotoKTEO στη πρώτη σελίδα της Google

Η ClickMedia σχεδίασε και υλοποιεί για λογαριασμό της AutoMoto KTEO διαφημιστική καμπάνια Google adwords.

Αφού προηγήθηκε η έρευνα για τις απαραίτητες λέξεις κλειδιά και σχεδιάστηκαν τα διαφημιστικά μηνύματα, ολοκληρώθηκε το στήσιμο της καμπάνιας Google adwords σύμφωνα με τους στόχους της AutoMoto KTEO. Η ClickMedia ενημερώνει γραπτά σε τακτά διαστήματα τον πελάτη της για την εξέλιξη της καμπάνιας του με έναν μεγάλο αριθμό χρήσιμων στοιχείων και παράλληλα υπάρχει τακτικός έλεγχος για τις όποιες διορθώσεις και βελτιώσεις αυτής. Τέλος, έχει διασυνδεθεί η καμπάνια με το εργαλείο των Google Analytics για να μπορεί να τα παρακολουθεί άμεσα ο ίδιος ο πελάτης, ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τις επόμενες κινήσεις του.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+