Στην ClickMedia το site του Σ.Β.Β.Β.Ε

Η ClickMedia με χαρά αναλαμβάνει την ανακατασκευή και τον σχεδιασμό του νέου site του Σ.Β.Β.B.Ε. (Σύνδεσμoς Βιοτεχνιών και Βιομηχάνων Βορείου Έβρου).

Για την υλοποίηση του έργου  η ClickMedia θα εργαστεί με στόχο την ανάδειξη του μεγέθους και της δυναμικής του συνδέσμου σχεδιάζοντας το ιδανικό εικαστικό περιβάλλον μέσω clean cut designμε απλές και καθαρές γραμμές, έτσι ώστε το site να είναι όχι  μόνο εύκολά πλοηγίσιμο και φιλικό ως προς τις μηχανές αναζητήσεις, αλλά και επαρκώς ενημερωτικό, προκειμένου ο επισκέπτης να μπορεί να εντοπίσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, το νέο site θα σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολο στην διαχείρισή του, γεγονός που θα διευκολύνει την εισαγωγή νέων δεδομένων, πληροφοριών και ανακοινώσεων με στόχο την δημιουργία ενός  απόλυτα ενημερωτικού διαδικτυακού τόπου.

 

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+