Το Enalion -το ιχθυοπωλείο χωρίς μεσάζοντες- στην ClickMedia!

Η ClickMedia ανέλαβε με ιδιαίτερη χαρά το σχεδιασμό και την κατασκευή της ιστοσελίδας για το ιχθυοπωλείο Ενάλιον.

Στο συγκεκριμένο έργο η ClickMedia θα υλοποιήσει την online παρουσία του Ενάλιον με στόχο την ανάδειξη της ιδιαιτερότητάς του, ως ένα ιχθυοπωλείο που εμπορεύεται προϊόντα χωρίς μεσάζοντες. Κατά συνέπεια, η ClickMedia λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα και την ευαισθησία που διέπει το Ενάλιον, θα φροντίσει, ώστε η online παρουσία του εν λόγω site αφενός να αναδεικνύει κάθε πτυχή της κοινωνικής του προσφοράς και αφετέρου να ενισχύει τον ενημερωτικό του χαρακτήρα.

 

 

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+