Η ClickMedia αναλαμβάνει το σχεδιασμό της ιστοσελίδας www.alarmarket.gr

Στην ClickMedia ανατέθηκε η υλοποίηση ενός site λιανικής πώλησης συστημάτων ασφαλείας.

Η ομάδα μας θα εργαστεί με στόχο την κατασκευή μιας ιστοσελίδας η οποία θα αναδεικνύει το εύρος των προϊόντων αλλά και την δυναμική της εταιρείας. Επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα site λιανικής πώλησης συστημάτων ασφαλείας, η ClickMedia θα δημιουργήσει τα πεδία και τις προϋποθέσεις ώστε οι επισκέπτες και δυνητικοί αγοραστές να έχουν την δυνατότητα να προχωρούν σε αγορά ολοκληρωμένων πακέτων συστημάτων ασφαλείας (full package).
Παράλληλα, η ClickMedia θα σχεδιάσει μια φόρμα newsletter η οποία θα λειτουργήσει ως άμεσος μηχανισμός επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών για περαιτέρω προωθητικές ενέργειες.

 

 

 

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+