Η αρτοποιία Δαρεμάς στην ClickMedia

Στην ClickMedia ανέθεσε η αρτοποιία Δαρεμάς τον σχεδιασμό και την ανακατασκευή της ιστοσελίδας της.

Η ClickMedia θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει εκ νέου το υφιστάμενο site της αρτοποιίας με στόχο να αναδεικνύεται η μακρόχρονη ιστορία του αρτοποιείου, το εύρος, η ποικιλία και η άριστη ποιότητα των υπηρεσιών του αρτοποιείου Δαρεμά.
Η αρτοποιία Δαρεμας αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και ιστορικότερα αρτοποιεία στο Μαρκόπουλο Αττικής.

 

 

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+