Οδηγίες SEO

Η Google παρέχει αναλυτικές οδηγίες βελτιστοποίησης των sites για τις μηχανές αναζήτησης. Παρότι απευθύνεται σε αρχάριους, δεν εφαρμόζεται στην πράξη από όλους καθώς απαιτεί ένα υπόβαθρο σχετικών γνώσεων.