Διαχείριση Site

Μάθετε ή ανακαλύψτε τις βασικές ενέργειες που απαιτούνται για τη διαχείριση του site σας. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ενότητα είναι επαρκείς για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενό σας. 

There is no translation available.

Η διαχείριση πολυμέσων είναι το κεντρικό σημείο διαχείρισης των φωτογραφιών και των λοιπών αρχείων πολυμέσων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις σελίδες των site.

Διαχείριση άρθρων
There is no translation available.

Μάθετε ό,τι χρειάζεται σχετικά με τη διαχείριση και την επεξεργασία άρθρων στο Joomla!

Οργάνωση σε κατηγορίες περιεχομένου
There is no translation available.

Το Joomla! είναι σχεδιασμένο για την εύκολη διαχείριση μεγάλου όγκου περιεχομένου, με συνηθέστερη μορφή τα κείμενα ή άρθρα. Μάθετε πως να οργανώνετε το περιεχόμενο σας σε κατηγορίες και υποκατηγορίες.

Εισαγωγή κειμένου σε άρθρο από Microsoft Word
There is no translation available.

Πολύ συχνά θα χρειασθεί να μεταφέρουμε κείμενα που έχουμε ετοιμάσει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα (συνήθως στο Microsoft Word) για να τα προσθέσουμε σε κάποια σελίδα του site. Μάθετε πως.

Εισαγωγή Υπερσυνδέσμου (Link) σε άρθρο
There is no translation available.

Έχουμε 2 ειδών link που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στα κείμενα του site. Δείτε τι χρειάζεται για να προστεθεί στο κείμενο σας κάθε ένα από αυτά.

Εισαγωγή εικόνας σε άρθρο
There is no translation available.

Για να εισάγετε μια εικόνα μέσα στο κείμενο θα πρέπει αφού πρώτα την έχετε φτιάξει στις διαστάσεις που θέλετε, να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα.

Γενική οθόνη επεξεργασίας άρθρου
There is no translation available.

Μάθετε πως να επεξεργαστείτε μια εγγραφή.

There is no translation available.

Οι περισσότερες εφαρμογές του Joomla! λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο: υπάρχει μια οθόνη με όλες τις εγγραφές ενός τύπου (οθόνη λίστας) και μια οθόνη μέσω της οποίας μπορούμε να δημιουργήσουμε ή να τροποποιήσουμε μια εγγραφή (οθόνη επεξεργασίας). Μάθετε πως.

Πίνακας ελέγχου
There is no translation available.

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το διαχειριστικό περιβάλλον του Joomla! Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του Πίνακα Ελέγχου για αρχή.

Σελίδα 1 από 2