Η εταιρία συμβούλων APAX συμβουλεύτηκε και επέλεξε την ClickMedia

Με την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία της ClickMedia θα υλοποιηθεί το νέο εταιρικό site της APAX.

Το νέο web site θα σχεδιασθεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές του χώρου, θα είναι SEO friendly, με εικαστικό και ανάπτυξη που θα προβάλει την φιλοσοφία, τον επαγγελματισμό και τα ανταγωνίστικα στοιχεία της APAX. Θα υπάρχει πλήρης παρουσίαση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της APAX με ελκυστικό τρόπο, ώστε να πείθει τον επισκέπτη για το πλήθος των επιλογών που του προσφέρει σε μία πιθανή συνεργασία τους.

we are hiring
Follow us on Google+