Ολοκληρώθηκε το νέο site της Alumal

Το νέο site της Alumal είναι online.

Σχεδιασμένο σε minimal γραμμή, με εικαστικό που αποτυπώνει τον επαγγελματισμό, την εξειδίκευση και την αξιοπιστία της εν λόγο εταιρείας. Στο site ο επισκέπτης θα μπορεί να δει photo-galleries με αρκετά έργα της εταιρείας, αλλά και να πληροφορηθεί για τα διάφορα συστήματα αλουμινίου και τα προϊόντα που τοποθετεί η εταιρία. Μπορεί να ενημερωθεί για τα οφέλη που θα έχει από την συνεργασία με την Alumal και να επικοινωνήσει με την εταιρεία, έχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Το εν λόγο site θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται μέσα από την εύκολη διαχείριση του από τον ιδιοκτήτη του και θα εξελίσσεται σταδιακά μαζί με την εταιρία του.

www.alumal.gr

we are hiring
Follow us on Google+