Η Δυναμική Κλίμα εμπιστεύτηκε την δυναμική της ClickMedia

H Δυναμική Κλίμα, εμπορική και τεχνική εταιρεία με πολυετή πορεία στην αγορά κινείται δυναμικά προς τα εμπρός με σύμμαχο την ClickMedia.

Η ClickMedia θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει ένα νέο σύγχρονο και επαγγελματικό web site σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Δυναμική Κλίμα, ώστε να την βοηθήσει να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Το νέο εταιρικό web site έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί και να τρέξει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και γι’ αυτό το λόγο θα τηρηθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Μεταξύ άλλων το νέο site αποσκοπεί στο να βελτιώσει και να αυξήσει το Branding Awareness της Δυναμική Κλίμα και να παρουσιάσει αποτελεσματικά όλη τη γκάμα των προϊόντων και δραστηριοτήτων της. Επίσης, θα βοηθήσει την εταιρεία να εισχωρήσει σε νέες αγορές και να εμπλουτίσει τις δραστηριότητές της με ευέλικτο τρόπο. Η πρόταση, η εμπειρία, το know how και ο επαγγελματισμός της ClickMedia θα της παρέχει ένα site πολυεργαλείο για να πετύχει τους παραπάνω στόχους.

we are hiring
Follow us on Google+