Η R.J. Davelopoulos co. συμπλέει με την ClickMedia

Με μια πορεία άνω των 45 ετών στα παγκόσμια κανάλια των διαμεταφορών, η R.J. Davelopoulos ακολουθεί  το ρεύμα της εποχής με την βοήθεια της ClickMedia.

Η ClickMedia θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει την νέα εταιρική παρουσία της R.J. Davelopoulos στο  internet. Το νέο εταιρικό web site θα παρουσιάζει με ένα φρέσκο, σύγχρονο αλλά και συνάμα επαγγελματικό τρόπο την εταιρεία, τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες, την εξειδίκευση, τον επαγγελματισμό της και θα αποτελέσει ένα σημαντικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην εταιρεία, στους υπάρχοντες αλλά και νέους πελάτες της. Επίσης θα αυξήσει την αναγνώριση του ονόματος της και θα αποτελέσει εφαλτήριο για να ξεκινήσει δυναμικά την νέα περίοδο των εργασιών της.

we are hiring
Follow us on Google+