Η Clickmedia συνεργάζεται με τον όμιλο εταιρειών Gold Air Handling

Η Clickmedia συνεργάζεται με τον όμιλο εταιρειών Gold Air Handling, και τους ανέθεσε τη δημιουργία των εταιρικών site για τις εταιρείες Gold Air Cargo και Hellas Logistics.

 

Η Gold Air Cargo είναι μια εταιρεία που αναλαμβάνει διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, ενώ η Hellenic Logistics διαθέτει αποθήκες φύλαξης και ταξινόμησης προϊόντων.

Οι εικαστικές προσεγγίσεις και των δυο site θα κρατήσουν τις ίδιες σχεδιαστικές γραμμές μιας και πρόκειται για τον ίδιο όμιλο εταιρειών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο εικαστικό για να αναδειχθεί όσο το δυνατόν καλύτερο το μέγεθος του ομίλου.

we are hiring
Follow us on Google+