Νέο Project για την ClickMedia το site της Vermolin!

Νέα συνεργασία για την ClickMedia με την εταιρεία Vermolin η οποία εξειδικεύεται στην τοποθέτηση μαρμάρων, ενώ δραστηριοποιείται κυρίως στις Αραβικές χώρες.

Επομένως, το νέο site θα κατασκευαστεί με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση ενός υποψήφιου πελάτη για τις υπηρεσίες αλλά και την μεθοδολογία της επιχείρησης, στοχευμένα συγκεκριμένα στις χώρες όπου έχει κοινό το οποίο ενδιαφέρεται.

Στο περιεχόμενο του site θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία και τις υπηρεσίες της, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα που έχει ήδη υλοποιήσει.

Περισσότερα στο μέλλον..

we are hiring
Follow us on Google+