Αν το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail) φιλοξενείται σε server της ClickMedia μπορείτε να βρείτε πιο κάτω οδηγίες διασύνδεσης ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε στο υπολογιστή σας.

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τα πιο διαδεδομένα προγράμματα αποστολής και λήψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Μοzilla Thunderbird, Microsoft Outlook 2010, 2007, 2003, Outlook Express και Android.

 

we are hiring
Follow us on Google+