Πως να επιλέξετε εταιρεία κατασκευής site

Αν και φαίνεται απλή δουλειά, τελικά, το να επιλέξετε την σωστή εταιρεία για την κατασκευή του site σας δεν είναι! Έχουμε εντοπίσει ποια είναι τα πράγματα που θα πρέπει να προσέξετε και θα πρέπει να ρωτήσετε οπωσδήποτε πριν αποφασίσετε.

1. H πρόταση που θα λάβετε από την εταιρεία που θα σας φτιάξει το website, θα πρέπει να είναι λεπτομερής

Αν και θα πρέπει να εμπιστευθείτε την εμπειρία της εταιρείας στην κατασκευή ιστοσελίδων, να θυμάστε πάντα ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους την εταιρεία σας, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, την φιλοσοφία και την εικόνα σας! Η πρόταση πρέπει να περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να αποφασίσετε με ασφάλεια ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει καταλάβει επαρκώς τι θέλετε.

2. Η πρόταση περιέχει πληροφορίες για μετά την παράδοση του site

Υπάρχει κάποιο ετήσιο κόστος συντήρησης του site; Τι ακριβώς περιλαμβάνει; Για παράδειγμα, περιλαμβάνει μόνο τις διορθώσεις σφαλμάτων ή και αλλαγές στο site; Συνήθως προβλέπονται μόνο οι μικρές αλλαγές, αλλά ρωτήστε τι ακριβώς σημαίνει μικρή αλλαγή και τι σημαίνει μεγάλη αλλαγή.

3. Έχετε διαβάσει και έχετε καταλάβει τους όρους και τις διατάξεις της εταιρείας

Αν η προσφορά της εταιρείας συνοδεύεται από τους όρους που διέπουν τις συμφωνίες ανάληψης έργων της εταιρείας, θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι όροι, μήπως πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί δεν υπάρχουν;

4. Δεν υπάρχουν κρυμμένα πρόσθετα κόστη

Εάν δεν είστε βέβαιοι για κάτι, ρωτήστε! Όπως σε όλες τις δουλειές, τα κρυμμένα κόστη που δεν έχει υπολογίσει ο πελάτης μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του τελικού κόστους του έργου.

5. Με ποιόν τρόπο θα ενημερώνεστε για την πορεία του site

Θα πρέπει να ενημερώνεστε για όλες τις φάσεις υλοποίησης του website, έτσι ώστε να βλέπετε την εξέλιξη του website για να συμφωνήσετε ή όχι με την πορεία του. Μια αλλαγή που γίνεται στην αρχή δεν έχει κανένα κόστος. Μια αλλαγή που γίνεται όταν το site έχει ολοκληρωθεί μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναφτιαχθούν από την αρχή ολόκληρα κομμάτια του site.

6. Ποιος είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του κώδικα του website

Το site σας είναι μια σημαντική επένδυση για εταιρεία σας. Ρωτήστε ποιος είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του κώδικα του site, των φωτογραφιών και γενικά όλου του υλικού που θα προστεθεί στο site. Αν η απάντηση δεν σας ικανοποιεί, συμβουλευθείτε και τον δικηγόρο σας.

7. Ζητήστε από την εταιρεία μια λίστα με τους υπάρχοντες πελάτες της

Διαλέξετε στην τύχη κάποιους από τους πελάτες της και ζητήστε τους στοιχεία επικοινωνίας. Αν διστάσουν να σας τα δώσουν, μάλλον θα πρέπει να προβληματισθείτε. Ακόμα καλύτερα, επικοινωνήστε με κάποιους από τους πελάτες τους για να μάθετε πως ήταν η συνεργασία τους με την εταιρεία που συζητάτε.

8. Πάρτε την επιβεβαίωση ότι τα websites των προηγούμενων πελατών της εταιρείας παραδόθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές αλλά και στο χρόνο παράδοσης

Δυστυχώς, πάρα πολλές εταιρείες αναλαμβάνουν δουλειές χωρίς να έχουν διαθέσιμο το προσωπικό που θα τις αναλάβει. Ρωτήστε πότε θα ξεκινήσει η σχεδίαση και η κατασκευή του site σας, πότε θα υπάρξουν ενδιάμεσα παραδοτέα και πότε θα ολοκληρωθεί.

9. Ρωτήστε με ποια τεχνολογία υλοποιήθηκε το website σας

Έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο γνωστό Content Management System (CMS) ή κάποιο CMS που έχει κατασκευασθεί από την εταιρεία; Στην πρώτη περίπτωση, είστε σίγουρος ότι μπορείτε να βρείτε κάποιον άλλον να αναλάβει το site σας, αν διακοπεί η μεταξύ σας συνεργασία; Στην δεύτερη περίπτωση, τι γίνεται;

we are hiring
Follow us on Google+