Τι είναι το Keyword Density;

Το keyword density (ή «πυκνότητα λέξης-κλειδιού») είναι απλά μια ένδειξη του πλήθους των εμφανίσεων μιας συγκεκριμένης λέξης-κλειδιού σε μια σελίδα. Πάντα εκφράζεται ως ένα ποσοστό (π.χ. 4%) επί του συνόλου των λέξεων της σελίδας.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια σελίδα που περιέχει 100 λέξεις καθαρού κειμένου, δηλαδή χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εντολές HTML και ότι έχετε χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη λέξη-κλειδί (keyword) 5 φορές στην σελίδα. Το keyword density υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τον αριθμό των εμφανίσεων της συγκεκριμένης λέξης-κλειδί, δηλαδή το 5, με τον συνολικό αριθμό των λέξεων της σελίδας, δηλαδή το 100. Άρα, το keyword density στο παράδειγμα μας είναι 5 / 100 = 0.05 ή σε μορφή ποσοστού 0.05 Χ 100 = 5%.

Θα πρέπει να προσέξετε να μην το παρακάνετε. Αν επαναλαμβάνετε συνεχώς τις λέξεις-κλειδιά (τα keywords) στο κείμενο της σελίδας, το πιθανότερο είναι ότι οι μηχανές αναζήτησης θα θεωρήσουν ότι το site σας δεν είναι πραγματικό αλλά spam site και θα το αφαιρέσουν εντελώς από τους καταλόγους τους.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το keyword density επιτρέπεται να φθάσει και το 10%. Ασφαλέστερο, όμως, είναι να κινείται ανάμεσα στο 3% και στο 5%. Αυτός ο κανόνας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις σελίδες του site σας και για όλες τις λέξεις-κλειδιά.

Πώς να υπολογίσετε το keyword density των σελίδων σας

Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την βελτιστοποίηση των σελίδων για τις μηχανές αναζήτησης (SEO) έχουν προγράμματα που υπολογίζουν αυτόματα την πυκνότητα όλων των λέξεων-κλειδιών (keywords) για όλες τις σελίδες ενός site.

Αν θέλετε να ελέγξετε μόνοι σας το keyword density για μια σελίδα μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τα ελεύθερα εργαλεία που υπάρχουν στο internet είτε να χρησιμοποιήσετε το Word.

Για να ελέγξετε το keyword density με το Word:

  • Αντιγράψτε ολόκληρο το περιεχόμενο της σελίδας στο Word.
  • Από το μενού ‘Εργαλεία’ επιλέξτε ‘Καταμέτρηση Λέξεων’. Σημειώστε τον συνολικό αριθμό των λέξεων στην σελίδα.
  • Από το μενού ‘Επεξεργασία’ επιλέξτε ‘Αντικατάσταση’. Συμπληρώστε στο πεδίο ‘Εύρεση του’ την λέξη-κλειδί και στο πεδίο ‘Αντικατάσταση με’ την λέξη-κλειδί (ώστε να μην αλλάξει το περιεχόμενο της σελίδας). Πατήστε το πλήκτρο ‘Αντικατάσταση όλων’ και σημειώστε τον αριθμό των αντικαταστάσεων που έγιναν.
  • Διαιρέστε τον αριθμό των αντικαταστάσεων με τον αριθμό των λέξεων που είχατε βρει νωρίτερα και έχετε υπολογίσει το keyword density.

Μπορείτε να κάνετε μια δοκιμή με αυτή την σελίδα. Η πυκνότητα της λέξης-κλειδί ‘keyword’ είναι 3.20%. Αν βρήκατε διαφορετικό ποσοστό, μήπως δεν έχετε συμπεριλάβει τον τίτλο της σελίδας;

 

we are hiring
Follow us on Google+