Μεταρρύθμιση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών προωθεί η ΕΕ

Πληρέστερη πληροφόρηση για τα τιμολόγια των παρόχων, διευκόλυνση στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και αυστηρότερη προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου προσφέρει μεταξύ άλλων το λεγόμενο «Τηλεπικοινωνιακό Πακέτο» που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Το Τηλεπικοινωνιακό Πακέτο περιλαμβάνει αρκετές επιμέρους εκθέσεις: Την Έκθεση Τράουτμαν για τα Δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την Έκθεση Ντελ Καστίλο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, την Έκθεση Πρωτοβουλίας Τόια σχετικά με την κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση, και την Έκθεση Χάρμπουρ για τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου.

Ο εισηγητής της πρότασης για τα δικαιώματα των χρηστών, ευρωβουλευτής Μάλκολμ Χάρμπουρ (Βρετανία), διαβεβαιώνει ότι οι φόβοι πως η έκθεσή του απειλεί το ηλεκτρονικό απόρρητο είναι αβάσιμοι.

Τονίζει ότι η Έκθεση διασφαλίζει την ιδιωτική ζωή στο Διαδίκτυο με νέους κανόνες προστασίας δεδομένων που καλύπτουν όχι μόνο τα δημόσια αλλά και τα ιδιωτικά δίκτυα, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Myspace.

Το πακέτο, ωστόσο, προβλέπει ότι οι εθνικές Αρχές πρέπει να προειδοποιούν τους χρήστες για το κατέβασμα πειρατικών αρχείων, και ότι οι ρυθμιστικές Αρχές «πρέπει να ενθαρρύνουν τη συνεργασία ανάμεσα στους παρόχους και σε οποιονδήποτε έχει συμφέρον στην προώθηση νόμιμου περιεχομένου» -όπως για παράδειγμα η δισκογραφική και κινηματογραφική βιομηχανία.

Αλλάζει ο χάρτης τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών ΜΜΕ

Οι αλλαγές που θα επέλθουν στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο της Ευρώπης είναι μεταξύ άλλων:

Πρώτον, θα επιβάλει ταχεία ανταπόκριση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στα αιτήματα των καταναλωτών, όπως την άμεση μεταφορά σύνδεσης χωρίς αλλαγή αριθμού (φορητότητα), μέσα σε μία ημέρα.

Επίσης θα επεκτείνει τις υποχρεώσεις τους για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών και την προστασία τους από απόπειρες εξαπάτησης.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές όμως θα αφορούν τα νέα ψηφιακά δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών, μέσα από τα οποία δεν θα περνούν μόνο τα τηλεφωνικά σήματα αλλά και το Internet, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση.

Η πρόταση προβλέπει τη διαφανή και πολλαπλή χρήση των δικτύων συχνοτήτων και των ραδιοσυχνοτήτων, ενώ κατοχυρώνει το δικαίωμα των χρηστών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο και στις υπηρεσίες οι οποίες θα διατίθενται μέσω των ψηφιακών δικτύων, ανεξάρτητα από τον πάροχο και τον τύπο σύνδεσης ή συσκευής που διαθέτουν.

Αλλα οφέλη από το πακέτο είναι η καλύτερη τιμολογιακή πληροφόρηση, η αποτελεσματικότερη τηλεφωνική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών (112), η διευκόλυνση της ανάπτυξης των ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων, με συνέπεια την επέκτασή τους σε αραιοκατοικημένες περιοχές, και η αντιμετώπιση του ραδιοφάσματος ως «σπάνιου δημόσιου αγαθού».

«Οφέλη για όλους τους καταναλωτές, δημόσιος έλεγχος στα Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών, το τηλεπικοινωνιακό στοίχημα της χώρας» δήλωσε μετά την ψηφοφορία η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αννυ Ποδηματά.

Όπως επισημαίνει η κ. Ποδηματά, ειδικά η Έκθεση της Γαλλίδας σοσιαλίστριας Κ.Τράουτμαν ενισχύει το θεσμικό ρόλο και την ανεξαρτησία των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, με τις τελευταίες να κρατούν «τον πρώτο και τελευταίο λόγο» έναντι της Επιτροπής.

Επίσης αναγνωρίζει τη σημασία των Δικτύων Επόμενης Γενιάς και προτείνει την παροχή κινήτρων για επενδύσεις, τόσο στον τομέα των δικτύων όσο και στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, και ενθαρρύνει την κρατική χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.

Ακόμα, αντιμετωπίζει το ραδιοφάσμα ως σπάνιο δημόσιο αγαθό, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους-μέλους καθώς και το γεγονός ότι η εναρμόνιση θα πρέπει να γίνει σταδιακά, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Σε ό,τι αφορά το λειτουργικό διαχωρισμό, η Έκθεση Τράουτμαν, σε αντίθεση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, το αντιμετωπίζει ως «έκτακτο μέτρο», το οποίο θα εφαρμόζεται εφόσον το εισηγηθεί η αρμόδια Εθνική Ρυθμιστική αρχή, κατόπιν εξαντλήσεως των περιθωρίων εφαρμογής των υπόλοιπων ρυθμιστικών μέτρων, μετά από αιτιολόγηση και αφού αναλυθούν ενδεχόμενες επιπτώσεις της εφαρμογής του στο εργατικό δυναμικό της εταιρείας.

«Με δεδομένο λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τη διοίκηση του ΟΤΕ ασκεί η Deutsche Telekom, η ελληνική Πολιτεία οφείλει να έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία εργαλεία πίεσης, συμπεριλαμβανομένης της 'ρυθμιστικής απειλής' του λειτουργικού διαχωρισμού, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός θα διατηρήσει τον κοινωφελή του χαρακτήρα και δεν θα λειτουργεί μόνον σύμφωνα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια» δήλωσε η κ. Ποδηματά.

Σε ό,τι αφορά δε τα Δίκτυα Νέας Γενιάς, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η πρόβλεψη της νέας Οδηγίας, για κρατική ενίσχυση των επενδύσεων, με σκοπό να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα, ώστε να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της χώρας τις ίδιες υπηρεσίες.

we are hiring
Follow us on Google+