Στις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις επενδύει η Ευρώπη

Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, σύμφωνα με την αρμόδια Επίτροπο για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Ενημέρωσης, κυρία Viviane Reding.

Στην Ευρώπη υπάρχουν 23 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες απασχολούν περισσότερα από 100 εκατ. άτομα.

Ειδικά στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μισές από αυτές θεωρούνται ως καινοτόμες, δηλαδή εισάγουν καινοτομίες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Περίπου 50.000 από αυτές επενδύουν περισσότερο από το 10% του κύκλου εργασιών τους σε έρευνα και ανάπτυξη και αντιπροσωπεύουν μια σημαντική πηγή νέων ιδεών και δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την κυρία Reding στους άμεσους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η λήψη των κατάλληλων μέτρων προκειμένου από αυτό το πλήθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αναδειχθούν οι νέοι ευρωπαϊκοί επιχειρηματικοί κολοσσοί του χώρου των νέων τεχνολογιών. Στόχος είναι να ξεπεραστεί το ευρωπαϊκό παράδοξο, δηλαδή η Ευρώπη να παράγει καινοτομία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρνουν να τις μετατρέπουν σε αποδοτικά επιχειρηματικά σχήματα.

Η έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίου κινδύνου στην Ευρώπη είναι ένας παράγοντας. Επίσης, στην Ευρώπη υπάρχει επικάλυψη 27 διαφορετικών συστημάτων κανόνων και κανονισμών που αντιμετωπίζει μια μικρή εταιρία που προσπαθεί να λειτουργήσει στο χωρίς σύνορα κόσμο του Διαδικτύου. Είναι απαραίτητη μια αποτελεσματικότερη ενιαία αγορά στις υπηρεσίες Διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών.

Η Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει την επόμενη φάση της επανάστασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι ευρωπαϊκές ΜμΕ μπορούν να προκαλέσουν αυτή την επανάσταση και να γίνουν παγκόσμιοι πρωτοπόροι στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Ευρωπαϊκή στρατηγική έρευνας και καινοτομίας

Στο μεταξύ αναζητώντας τις βέλτιστες στρατηγικές για την ενίσχυση της πρωτοπορίας της Ευρώπης στην έρευνα και την καινοτομία των ΤΠΕ κατά την επόμενη δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2008. Σκοπός είναι να πρωτοστατεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία ΤΠΕ, ιδίως οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, στον αγώνα για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.

Σύμφωνα με την κυρία Reding “δεδομένου ότι οι ΤΠΕ συνιστούν την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία, η Ευρώπη πρέπει να προσελκύσει επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη των ΤΠΕ, καθώς και τα λαμπρότερα μυαλά και τις καλύτερες ιδέες. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στα θέματα της ενέργειας, της υγείας και της γήρανσης που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν εάν αξιοποιήσουμε τις λύσεις που προσφέρουν οι ΤΠΕ”.

Η διαβούλευση αποτελεί μέρος της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόσφατη έκθεση εμπειρογνωμόνων που εκπονήθηκε με επικεφαλή τον τ. πρωθυπουργό της Φινλανδίας κύριο Esko Aho, στην οποία επισημαίνεται σειρά καίριων αδυναμιών της έρευνας και καινοτομίας των ΤΠΕ στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Ευρώπη υστερεί τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και στην ένταση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία: το 33% των δαπανών για έρευνα και καινοτομία από τις αναπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη κατευθύνεται σήμερα στις ΤΠΕ, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από 25%, ιδίως λόγω του μεγάλου κατακερματισμού. Εξάλλου, το μερίδιο της Ε.Ε. στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ ανέρχεται σε 32%, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν κατακτήσει μόνο το 22% της παγκόσμιας αγοράς.

Η διαβούλευση αφορά τα εξής τρία κύρια ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ;

2. Με ποιον τρόπο και σε ποια πεδία θα πρέπει η Ευρώπη να επιδιώκει πρωτοπορία;
Η Ευρώπη πρωτοστατεί βιομηχανικώς και τεχνολογικώς σε καίρια πεδία, όπως οι τηλεπικοινωνίες και τα ενσωματωμένα συστήματα. Με ποιον τρόπο είναι δυνατό να ενισχυθούν τα πλεονεκτήματα σε αυτά τα πεδία και ποια είναι τα νέα πεδία όπου θα πρέπει να επιδιωχθεί πρωτοπορία;

3. Ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας πολιτικής για να πρωτοστατήσει η Ευρώπη στις καινοτομίες ΤΠΕ;
Με ποιο τρόπο είναι δυνατό να ενοποιηθεί η πολιτική έρευνας ώστε να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή αγορά για καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ; Με ποιόν τρόπο είναι δυνατόν να προσαρμοστούν τα συμπληρωματικά πεδία άσκησης πολιτικής - όπως η τυποποίηση, τα καθεστώτα αδειοδότησης και πνευματικής ιδιοκτησίας - ώστε να ενισχυθεί η έγκαιρη εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων;

we are hiring
Follow us on Google+