Σημαντικό μέσο ενημέρωσης το Διαδίκτυο για τους Έλληνες καταναλωτές

Η πλειοψηφία των καταναλωτών προτιμούν τα Μέσα Ενημέρωσης ως κύρια πηγή ενημέρωσής τους για οικονομικά προϊόντα. Όταν κλήθηκαν να υποδείξουν τα μέσα από τα οποία λαμβάνουν ενημέρωση, το 63% απάντησε θετικά στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο και το 40% στις εφημερίδες και στα περιοδικά.

Ακολουθεί η ενημέρωση μέσω Ιnternet με 23%, ενώ το τηλέφωνο, το ταχυδρομείο, το κατάστημα και οι συστάσεις επιλέγονται με χαμηλότερη ένταση το καθένα (με ποσοστό κάτω του 10%). Όταν ερωτήθηκαν συγκεκριμένα εάν θα αγόραζαν χρηματοπιστωτικά προϊόντα μέσω Διαδικτύου ή τηλεφώνου, η πλειοψηφία (77%) απάντησε αρνητικά. Τα παραπάνω αποτελέσματα, παρουσιάστηκαν σε έρευνα που πραγματοποίησε η Mellon Technologies σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Lancaster σε 11.000 καταναλωτές για να διερευνηθεί η χρηματοοικονομική συμπεριφορά των Ελλήνων.
we are hiring
Follow us on Google+