Ευρυζωνικότητα: Μειώνεται η απόσταση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε

Επιπλέον χρηματοδότηση 1 δις ευρώ σχεδιάζει να δώσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση των ευρυζωνικών δικτύων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη αυξήθηκε από 18,2% τον Ιούλιο του 2007 σε 21,7% τον Ιούλιο του 2008.

Από την έκθεση προκύπτει επίσης, μείωση της απόστασης μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., από 28,4 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο του 2007 σε 27,7 τον φετινό Ιούλιο. Με τις 17 εκατ. σταθερές ευρυζωνικές γραμμές που εγκαταστάθηκαν φέτος, τα σημερινά αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι η ευρυζωνικότητα παρουσιάζει μεγαλύτερη και ταχύτερη διάδοση, ενώ έχει αρχίσει και η εξάπλωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών για κινητά (διείσδυση 6,9%).

“Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας παραμένει ισχυρή, με τις πρωτοπόρες χώρες της Ε.Ε. να διατηρούν ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά την διείσδυση της ευρυζωνικότητας”, δήλωσε η κυρία Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ. “Είμαι επίσης ικανοποιημένη που και οι άλλες χώρες στην Ευρώπη καλύπτουν τη διαφορά. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης που παρουσίασε αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχεδιάζουμε να διαθέσουμε επιπλέον κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 1 δις ευρώ στις υποδομές ευρυζωνικού διαδικτύου. Αναμένω, αυτό το πρόσθετο μέτρο, σε συνδυασμό με την πολιτική ενίσχυσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς, να προετοιμάσουν το έδαφος για την «Ευρυζωνικότητα για όλους τους ευρωπαίους» μέχρι το 2010 και για το «Ευρυζωνικό διαδίκτυο για όλους τους Ευρωπαίους» μέχρι το 2015”.

 

Ελλάδα

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες της E.E. με τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των ευρυζωνικών συνδέσεων. H χώρα μας είχε αύξηση 63,8% στις ευρυζωνικές συνδέσεις, οι οποίες έφθασαν στο πρώτο εξάμηνο του 2008 τα 1,271 εκατ. Το ποσοστό της ετήσιας ανάπτυξης ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο μεταξύ των μελών - κρατών της Ε.Ε., καθώς τη χώρα μας την ξεπέρασε μόνο η Βουλγαρία με 66,6%.

Στην Ελλάδα η διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων τον Ιούλιο του 2008 ήταν στο 11,2%, ποσοστό που την έφερε στην 23η θέση μεταξύ των 27 μελών - κρατών της Ε.Ε. Τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ευρυζωνικότητα είχε η Μάλτα (6,7 γραμμές ανά 100 κατοίκους), η Γερμανία (5,1) και η Κύπρος (4,9) και το χαμηλότερο η Φινλανδία (1,9) και η Πορτογαλία (1,0). Συνολικά, η Δανία και οι Κάτω Χώρες συνεχίζουν να κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της ευρυζωνικότητας, με διείσδυση άνω του 35%. Εννέα χώρες της Ε.Ε. (Δανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Γαλλία και Γερμανία) βρίσκονται πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 25% σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΟΣΑ του Ιουλίου 2008.

Η απόσταση μεταξύ της χώρας με τις καλύτερες επιδόσεις (Δανία 37,2%) και εκείνης με τις χειρότερες (Βουλγαρία 9,5%) παραμένει σημαντική, αλλά για πρώτη φορά μειώνεται (η διείσδυση στη Δανία ήταν 34,1% τον Ιούλιο του 2007 ενώ στην Βουλγαρία ήταν 5,7%). Η απόσταση μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην έλλειψη ανταγωνισμού και σε αδυναμίες του ρυθμιστικού πλαισίου. Για παράδειγμα, ενώ το μερίδιο της αγοράς των κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων αρχίζει να σταθεροποιείται σε ποσοστό γύρω στο 45%, σε ορισμένες χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Ρουμανία κα Ισπανία) το μερίδιο αυτό αυξήθηκε από τον Ιούλιο του 2007 και μετά.

Τα εμπόδια στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη μεταρρύθμιση της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας της Ε.Ε., που αποτελεί προς το παρόν αντικείμενο συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών.

 

Πηγή: ΣΕΠΕ

we are hiring
Follow us on Google+