Δύσκολοι καιροί για την αγορά υψηλής τεχνολογίας

Η Ανασκόπηση του 2008 για την Υψηλή Τεχνολογία σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, αναφέρει ότι η αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμούς 4% σε σχέση με το 2007, ενώ θα παραμείνει στάσιμη κατά το 2009, εξαιτίας της συνολικά κακής εικόνας της παγκόσμιας οικονομίας και της μειούμενης καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Κάποιοι τομείς της αγοράς θα βιώσουν την οικονομική συγκυρία με χειρότερο τρόπο από άλλους.

* Οι δαπάνες λογισμικού και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του outsourcing θα συνεχίσουν να υφίστανται.
* Οι πωλήσεις μέσω Ίντερνετ και οι επενδύσεις σε συναφείς υποδομές θα αναπτυχθούν εξαιτίας κυρίως της ανάπτυξης και διάδοσης του μέσου, αν και, όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, κάποιες επενδύσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να αναβληθούν.
* Η εικόνα αναμένεται να είναι αρνητική στον τομέα κατασκευής επεξεργαστών, η ανάπτυξη του οποίου αναμένεται να μειωθεί κατά 6% μέσα στο 2009, έπειτα από τη μικρή ανάπτυξη 2,2% του 2008.
* Επίσης, οι πωλήσεις επεξεργαστών - χαρακτηριστικός δείκτης όλης της αγοράς - παρουσιάζουν στασιμότητα.

Πολλοί άλλοι τομείς υψηλής τεχνολογίας προβλέπεται να αντιμετωπίσουν έντονα προβλήματα, έχοντας επενδύσει στην επέκταση των επιχειρήσεων τους στις αναδυόμενες αγορές και σε νέα αγαθά και υπηρεσίες προκειμένου να εξισορροπήσουν απώλειες από άλλες αγορές.

Ταυτόχρονα, η έκθεση του Οργανισμού επισημαίνει ότι πολλοί μεγάλοι εταιρικοί πελάτες της αγοράς, που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης, όπως οι τράπεζες και οι ασφάλειες, αναμένεται να μειώσουν τις δαπάνες τους κατά τη διάρκεια του 2009.

Τέλος, ο ΟΟΣΑ αναλύει τις τάσεις ανάπτυξης της αγοράς υψηλής τεχνολογίας, αναφέροντας την παγκόσμια αναδόμηση της αγοράς που ξεκίνησε το 2007 και συνεχίστηκε το 2008. Η Ασία, η περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και το Μεξικό καθίστανται όλο και πιο σημαντικοί παράγοντες ως παραγωγοί και νέες αγορές, καθώς οι κατασκευαστές αναζητούν τρόπους μείωσης του κόστους κατασκευής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr

we are hiring
Follow us on Google+