Απασχόληση στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εντείνεται η αβεβαιότητα στο χώρο της απασχόλησης τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας μετά και τις τελευταίες καταγραφές των αρμόδιων φορέων σχετικά με τις θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί το τελευταίο διάστημα και αναμένεται να χαθούν τους επόμενους λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν αναμένεται να επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό, και αυτό διότι η εξέλιξη της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και σε καλύτερο σημείο σε σχέση με την εικόνα πριν από ορισμένα χρόνια, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Παρόλα αυτά, η ανάγκη για ισχυροποίηση των σχέσεων επιχειρήσεων - πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και καλύτερης προσαρμογής των αποφοίτων στις απαιτήσεις της αγοράς παραμένει ισχυρή. Οι επιχειρήσεις ζητούν μεγαλύτερη εξοικείωση με τους όρους λειτουργίας της αγοράς ως επιπρόσθετα εφόδια, που πρέπει παράλληλα με τη γνώση να παρέχουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ μορφές συνεργασίας όπως πρακτική άσκηση, σεμινάρια από στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και περισσότερη συνεργασία στον κλάδο της έρευνας και ανάπτυξης, θα οδηγούσε σε αποτελεσματικότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

 

Πηγή: ΣΕΠΕ

 

we are hiring
Follow us on Google+