Στο τέλος του 2010 η ευρυζωνική σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο 13,43% έφτασε η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του 2ου εξαμήνου του 2008. 13 στους 20 Έλληνες έχουν κερδίσει ήδη από τις πλέον ανταγωνιστικές λιανικές τιμές πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται όμως για πελάτες που έχουν προτιμήσει σχετικά χαμηλές ταχύτητες πρόσβασης.

Σε κάθε 100 συνδέσεις DSL αντιστοιχούν και άλλες 12 ευρυζωνικές συνδέσεις ασύρματης πρόσβασης μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας. 1.975 νέες συνδέσεις DSL πραγματοποιούνταν κάθε μέρα το 2ο εξάμηνο του 2008. Από αυτές, 1405 αφορούν συνδέσεις LLU. Στις αρχές του προηγούμενου έτους, τα 5,9 Mbps μέσης ονομαστικής ταχύτητας πρόσβασης στην Ελλάδα κατέταξαν τη χώρα μας στην 6η θέση της Ε.Ε. Όμως, μόλις 30% των Ελλήνων συνδρομητών κατείχαν συνδέσεις μεγαλύτερες των 2 Mbps.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας σχετικά με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε 1.506.614 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,1% σε σχέση με το 2007 και κατά 20,2% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, υπάρχουν περίπου 6.260 ευρυζωνικές συνδέσεις λοιπών τεχνολογιών (π.χ. μισθωμένες γραμμές).

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί την 1η Ιανουαρίου του 2009 μετρήθηκαν 184.625 ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (Data Cards).

 

Πηγή: ΣΕΠΕ

we are hiring
Follow us on Google+