Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα από την "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Σε αναμονή βρίσκεται η αγορά του κλάδου ΤΠΕ για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων €2,1 δις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” που αφορούν έργα τεχνολογίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Όπως τονίζεται από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν προγραμματιστεί παρεμβάσεις και δράσεις στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής.

Οι δράσεις αυτές θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, απορροφώντας μέχρι και το 25% του συνολικού προϋπολογισμού. Είναι ήδη σε εξέλιξη η δράση Ψηφιακή Ασφάλεια Επιχειρήσεων (e-security), για τη υλοποίηση σχεδίων ασφάλειας και αποκατάστασης, την απόκτηση εξοπλισμού/ λογισμικού ασφάλειας και την ανάπτυξη ασφαλών ψηφιακών συναλλαγών, προϋπολογισμού €10 εκατ. (δημόσια δαπάνη).

Τον Ιούνιο του 2009 θα ξεκινήσει η δράση Επιδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τη δημιουργία πολυγλωσσικών δικτυακών τόπων προβολής με ηλεκτρονικές κρατήσεις (συμπεριλαμβανομένων πληρωμών), με ταυτόχρονη ανάπτυξη διαδραστικού περιεχομένου προβολής της ευρύτερης περιοχής σε γεωγραφικές πλατφόρμες, δημιουργία χώρων WiFi, κ.λπ., προϋπολογισμού €80 εκατ. (δημόσια δαπάνη).

Τον Ιούλιο του 2009 θα ξεκινήσει η δράση Επιδότηση Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προβολής και της προώθησης των προϊόντων τους, αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πολυγλωσσικές πλατφόρμες, προϋπολογισμού €30 εκατ. (δημόσια δαπάνη).

Τον Οκτώβριο του 2009
θα ξεκινήσει η δράση χρηματοδότησης δημιουργίας Ψηφιακών Καταστημάτων με πλήρως ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη δημιουργία ενιαίων ηλεκτρονικών χώρων παρουσίασης/ προβολής τους με τη μορφή “εικονικών ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων” προϋπολογισμού €60 εκατ. (δημόσια δαπάνη).

Και αναμένονται οι δράσεις Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα για τη χρηματοδότηση έναρξης νέων επιχειρήσεων που βασίζονται σε επιχειρηματικά μοντέλα που αξιοποιούν δυναμικά τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προϋπολογισμού €50 εκατ. (δημόσια δαπάνη), Ψηφιακά Ταμεία και Ηλεκτρονική Διασύνδεση με τα Φαρμακεία, προϋπολογισμού €60 εκατ. (δημόσια δαπάνη).

Το φθινόπωρο του 2009 αναμένεται η έναρξη της δράσης Μαθητικός Υπολογιστής - Ψηφιακή Τάξη με την επιδότηση απόκτησης προσωπικών φορητών υπολογιστών από τους μαθητές Α΄ Γυμνασίου, προϋπολογισμού €60 εκατ. (δημόσια δαπάνη). Επίσης, αναμένεται η δράση “Δες την Ψηφιακά” (τέταρτη ακαδημαϊκή χρονιά υλοποίησης) για την επιδότηση της απόκτησης φορητών υπολογιστών στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται σε ΑΕΙ/ ΤΕΙ όλης της χώρας με τις εξετάσεις του 2009, προϋπολογισμού €8 εκατ. (δημόσια δαπάνη) και η Επιδότηση Γονέων για την Πρόσβαση σε Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Ψυχαγωγία με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης των παιδιών τους, προϋπολογισμού €10 εκατ. (δημόσια δαπάνη).

we are hiring
Follow us on Google+