Δράσεις Ψηφιακής Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οι νέες Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής είναι συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 108.000.000 ευρώ και  χρηματοδοτούνται από πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η πρώτη δράση αφορά στην «Ψηφιακή ενίσχυση των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων» και απευθύνεται σε περισσότερα από 9.000 ξενοδοχειακά καταλύματα και περίπου 20.000 τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Σκοπός της δεύτερης δράσης, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασμού, είναι η βελτίωση της προβολής των παραπάνω τουριστικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Αναλυτικά:

ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΗ για την ψηφιακή ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού

Η «Ψηφιακή ενίσχυση των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων» αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας μέσω Διαδικτύου και απευθύνεται σε:

 • ξενοδοχεία κλασικού τύπου,
 • ξενοδοχεία τύπου Motel,
 • ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και
 • ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων),
 • όλες τις μορφές ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων που πληρούν τις     ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών ανά κατηγορία κλειδιών,
 • όλα τα παραδοσιακά καταλύματα και
 • όλες τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις και
 • τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).
Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν μέσω της δράσης για:

 • την ολοκληρωμένη και ποιοτική παρουσίαση στο Διαδίκτυο των εγκαταστάσεων τους καθώς και της ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται,  
 • την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων τους, και
 • την προσέλκυση νέων πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης, τη δημιουργία στις εγκαταστάσεις τους σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λ.π.
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και ο ελάχιστος σε 7.000 ευρώ.

Θα ακολουθηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων και αξιολόγηση βάσει σειράς προτεραιότητας κατάθεσης της πρότασης και μέχρι να εξαντληθεί ο ανά Περιφέρεια διαθέσιμος προϋπολογισμός. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή πρότασης και ο φάκελος δικαιολογητικών τους ελέγχεται με επιτυχία. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση από την «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» που υλοποιεί την Δράση.

Τα ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα θα μπορούν να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις για αξιολόγηση από την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ για την ψηφιακή ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού

Η Δράση απευθύνεται σε περισσότερες από 11.000 επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες:

 • τουριστικά γραφεία,
 • τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών,
 • επιχειρήσεις εκμίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων,
 • επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50cc,
 • αγοραία τουριστικά Δ.Χ. (λιμουζίνες),
 • τουριστικά καταστήματα και
 • ναυλομεσιτικά γραφεία, που πληρούν τους κανόνες επιλεξιμότητας.

Σκοπός της δράσης, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασμού, είναι η βελτίωση της προβολής των παραπάνω τουριστικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη (άθροισμα εθνικών και κοινοτικών πόρων) της δράσης ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στην υλοποίηση επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 33.000.000 ευρώ.

we are hiring
Follow us on Google+