Πήρε παράταση η υποβολή προτάσεων για τη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα

Σύμφωνα με την Α.Π. Οικ 13262/1514/09-09-2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στις πράξεις "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών" και "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων" έως και τις 15/10/2009.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

we are hiring
Follow us on Google+