Παράταση της υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Παράταση πήρε η υποβολή των προτάσεων για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" του ΕΣΠΑ 2007-2013 που έληγε στις 9/11/2009.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η 18/12/2009.

we are hiring
Follow us on Google+