Επικοινωνούμε πλέον ιντερνετικά!

Βελτιωμένες επιδόσεις σχετικά με το περιβάλλον των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (χρήση Internet μέσω υπολογιστών, νέων κινητών τηλεφώνων με εξελιγμένα προγράμματα επικοινωνίας και Internet, e-mail, skype κ.λπ.) παρουσιάζει η χώρα μας που το 2009, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της ECTA (European Competitive Telecommunications Association) κατέλαβε την 16η θέση μεταξύ 22 χωρών.

Οπως προκύπτει από την μελέτη η οποία αποτυπώνει το περιβάλλον της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δηλαδή όλων των παραπάνω υπηρεσιών και επιπλέον η διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων σε 22 ευρωπαϊκές χώρες (19 κράτη μέλη της Ε.Ε., Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία), η Ελλάδα βελτίωσε την εικόνα της ανεβαίνοντας μία θέση σε σχέση με το 2008.

Στη μελέτη με τίτλο «ECTA Regulatory Scorecard» αναφέρεται ότι η χώρα μας έχει θετική συνολική πορεία από το 2005 μέχρι σήμερα.

Άνοδος
Οπως επισημαίνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), μεγάλη βελτίωση παρουσιάζει η Ελλάδα στην ενότητα «εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου από τον ρυθμιστή», η οποία αφορά αποκλειστικά την ΕΕΤΤ. Στην ενότητα αυτή η Ελλάδα κατατάσσεται 9η μεταξύ 22 χωρών, δηλαδή ανεβαίνει κατά πέντε θέσεις, ξεπερνώντας χώρες όπως η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Αυστρία και η Γερμανία, ενώ το 2008 η χώρα μας ήταν μόλις 14η μεταξύ 20 χωρών.

Επίσης η ΕΕΤΤ αναφέρει ότι μέσα από την Έκθεση διαφαίνονται περιθώρια βελτίωσης για τη χώρα μας σε πολλούς τομείς και ειδικότερα:

1. Η καθυστέρηση στην υπογραφή της ΚΥΑ για τα δικαιώματα διέλευσης, όπου εκκρεμεί από το 2007, όπου η Ελλάδα βαθμολογείται με 0.

2. Η καθυστέρηση όσον αφορά τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, η έλλειψη σαφούς πρόβλεψης για την αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος και η έλλειψη σαφούς σχεδιασμού για τη χρήση φάσματος στην παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (mobile TV) αποτυπώνονται στη χαμηλή βαθμολογία της χώρας στην ενότητα για τις συχνότητες.

3. Η παραπομπή και καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη προσαρμογή της Οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων (Data Retention Directive) έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή αξιολόγησή της αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

 

Πηγή: imerisia.gr

we are hiring
Follow us on Google+