Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα ΠΕΠ Εμπορίου, Υπηρεσιών, Μεταποίησης, Τουρισμού 2009

Ανακοινώθηκαν επιτέλους, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιχειρήσεων που επιχορηγούνται στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες ανά Περιφέρεια είναι δημοσιευμένα στις επίσημες ιστοσελίδες των Περιφερειών. Aπό σήμερα (22/6/2010) είναι δυνατή η ανάκτηση της απόφασης έγκρισης ή απόρριψης καθώς και το Αξιολογικό έντυπο της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος με τη χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης.

we are hiring
Follow us on Google+