Ζεστό χρήμα στην αγορά πληροφορικής

Σε φάση ενεργοποίησης εισέρχεται σταδιακά η ψηφιακή ατζέντα της κυβέρνησης, προς μεγάλη ικανοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου, που εκτιμούν ότι τα νέα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 539 εκατ. ευρώ, τα οποία θα «τρέξουν» προσεχώς, θα «θερμάνουν» και τα δικά τους «παγωμένα» ταμεία.


Η αγορά αναμένει πλέον την εξειδίκευση των νέων προγραμμάτων, τα οποία μαζί με τις ανοιχτές προηγούμενες προκηρύξεις έργων, συνολικού ύψους 220 εκατ. ευρώ, αποτελούν μία αχτίδα φωτός στο τούνελ, στο οποίο βρίσκεται ο εγχώριος κλάδος της πληροφορικής.


Μεταξύ των νέων δράσεων, που θα αρχίσουν να βγαίνουν σταδιακά «στον αέρα», εντάσσονται κρατικές ενισχύσεις για την ιδιωτική αγορά, συνολικού προϋπολογισμού, για το 2010, 190 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις αφορούν τέσσερις άξονες, λιανεμπόριο, ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, Εγνατία Πληροφορική ΙΙ και καινοτόμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Οι συγκεκριμένες δράσεις, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο ειδικός γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού κ. Αντώνης Μαρκόπουλος, στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων μηνών.

 

Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 190 εκατ. ευρώ, τα 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του λιανεμπορίου και θα αφορούν έργα για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και την αξιοποίηση εφαρμογών και συστημάτων για την προσέλκυση νέων πελατών. Περί τα 50 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τις επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με την έμφαση να δίνεται στον χώρο του λογισμικού. Επιπρόσθετα, περί τα 25 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την παραγωγή και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, ενώ 15 εκατ. ευρώ για την Εγνατία Πληροφορική ΙΙ, που αφορά δράσεις για τη Βόρεια Ελλάδα.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά η αρμόδια Ειδική Γραμματεία, αναμένονται, εξάλλου, προσκλήσεις για τον δημόσιο τομέα, συνολικού προϋπολογισμού 249 εκατ. ευρώ. Οι νέες προσκλήσεις θα κατευθυνθούν προς τα υπουργεία Παιδείας (55 εκατ. ευρώ), Πολιτισμού - Τουρισμού (70 εκατ. ευρώ), Αγροτικής Ανάπτυξης (30 εκατ. ευρώ), Αμύνης (30 εκατ. ευρώ), ενώ μία τελευταία πρόσκληση προϋπολογισμού 64 εκατ. ευρώ, απευθύνεται αποκλειστικά στους δήμους, ενώ θα ακολουθήσει επόμενη για τις Περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις.


Περαιτέρω, η Ειδική Γραμματεία έχει ήδη ανακοινώσει την ένταξη 47 προτάσεων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών 9 εκατ. ευρώ αφορούν έργα Επιμελητηρίων, 24 εκατ. ευρώ δράσεις που υλοποιούνται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, 6,5 εκατ. ευρώ έργα Πολιτισμού, 46,5 εκατ. ευρώ δράσεις Ερευνητικών Φορέων και 14 εκατ. ευρώ έργα άλλων φορέων.


Οπως έκανε γνωστό πρόσφατα το οικονομικό επιτελείο, το ένα τρίτο του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε δράσεις που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Μάλιστα, στα πλάνα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού είναι και η ενίσχυση νέων επιχειρήσεων - με την έμφαση να δίνεται στον χώρο του λογισμικού - και αυτή την περίοδο αναζητείται η φόρμουλα με την οποία θα γίνει η σχετική χρηματοδότηση. Επίσης, στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Σύγκλισης» θα υπάρξουν και ενέργειες με στόχο την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στη χώρα μας αναφορικά με τον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι σχετικές επαφές έχουν ήδη ξεκινήσει, προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο ουσιαστικό.


Πηγή: Κέρδος

we are hiring
Follow us on Google+