Παράταση υποβολής προτάσεων στο digi retail

Παράταση πήρε η υποβολή των προτάσεων για το πρόγραμμα "digi retail" του ΕΣΠΑ 2007-2013 που έληγε στις 15/02/2011.

 

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 11/03/2011, στις 14:00.

 

Λόγος της παράτασης, είναι η περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στη συλλογή και υποβολή των φορολογικών στοιχείων της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (2010), τα οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο της δράσης.

we are hiring
Follow us on Google+