Δεύτερη παράταση υποβολής προτάσεων στο digi retail

Παράταση 10 ημερών πήρε και πάλι η υποβολή των προτάσεων για το πρόγραμμα "digi retail" του ΕΣΠΑ 2007-2013 που έληγε στις 11/03/2011.

 

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 21/03/2011, στις 14:00.

 

Στόχος της παράτασης είναι η διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην καταχώριση των επενδυτικών τους σχεδίων στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης, που συνεχίζεται με αυξανόμενους ρυθμούς.

we are hiring
Follow us on Google+