Παράταση χρόνου υλοποίησης Δράσης digi-lodge

H εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοινώνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης digi-lodge.

Ειδικότερα, η μέγιστη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν, ορίζεται σε δεκαοκτώ  (18) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους και ισχύει κατά παρέκκλιση κάθε προηγούμενης δηλωθείσας διάρκειας, κατά την υποβολή ή έγκριση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

 

Πηγή: digitalaid.gr

we are hiring
Follow us on Google+