Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το "digi-content"

Σήμερα 2/5/2011 ανακοινώθηκε ο πίνακας με τις πρώτες επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος "digi-content", προϋπολογισμού 18,37 εκ ευρώ

Στην πρώτη αυτή φάση εντάσσονται 148 επενδυτικά σχέδια από ολόκληρη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 18,37 εκατ. ευρώ τα οποία αξιολογήθηκαν επιτυχώς.

Παράλληλα, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση 75 επενδυτικών σχεδίων, και όπου απαιτείται έχουν αποσταλεί αιτήματα διευκρινίσεων προς τις επιχειρήσεις και αναμένονται οι απαντήσεις τους.

 

 

we are hiring
Follow us on Google+