Ένταξη των πρώτων 264 επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail

Εγκρίθηκαν τα πρώτα 264 επενδυτικά σχέδια για την ένταξη τους στο πρόγραμμα «digi-retail».

H αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» ξεκίνησε από την Περιφέρεια της Ελλάδας. Τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται, προέρχονται από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (27 επενδυτικά σχέδια), Βορείου Αιγαίου (14), Δυτικής Ελλάδας (44), Ηπείρου (28), Θεσσαλίας (42), Ιονίων Νήσων (11), Κρήτης (70) και Πελοποννήσου (28).

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ακολουθούν εντός των επόμενων εβδομάδων πρόσθετες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων τόσο από τις παραπάνω Περιφέρειες όσο και από την Αττική, καθώς και στη συνέχεια από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Δελτίο Τύπου
Πίνακας Εγκεκριμμένων Αιτήσεων

 

Πηγή: www.digi-retail.com

we are hiring
Follow us on Google+