Ένταξη άλλων 403 επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα ανέρχονται σε 667. H αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε από τις Περιφέρειες της Ελλάδας (409 εντάξεις έως σήμερα) και συνεχίστηκε με την Περιφέρεια Αττικής (258 εντάξεις).

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την Ελλάδα και ακολουθούν εντός των επόμενων εβδομάδων πρόσθετες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων από  τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Δελτίο Τύπου
Επικαιροποιημένος Πίνακας Εγκεκριμμένων Αιτήσεων

Πηγή: www.digi-retail.com

we are hiring
Follow us on Google+