Άλλα 145 επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στο digi-retail

Τα επόμενα 145 επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στο πρόγραμμα digi-retail.

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα ανέρχονται σε 818. H αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε από τις Περιφέρειες της Ελλάδας (409 εντάξεις έως σήμερα) και συνεχίστηκε με την Περιφέρεια Αττικής (258 εντάξεις).

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την Ελλάδα και ακολουθούν εντός των επόμενων εβδομάδων πρόσθετες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων από  τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Δείτε τον πίνακα με τις νέες 145 αιτήσεις

we are hiring
Follow us on Google+