306 νέες εντάξεις στη δράση digi-retail

306 νέα επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στη δράση «digi-retail» με συνολικό προϋπολογισμό 14.108.326,14  εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 8.216.411,88 εκατ. ευρώ. Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις, μπορούν με την έναρξη του επενδυτικού τους σχεδίου να λαμβάνουν προκαταβολή ύψους 35% της δημόσιας επιχορήγησης που τους αναλογεί, βάσει όσων προβλέπονται στους Οδηγούς της δράσης.

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα ανέρχονται σε 1.118 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό  52,29 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την Ελλάδα και ακολουθούν εντός των επόμενων εβδομάδων πρόσθετες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων από  τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Δείτε τον πίνακα με τις νέες 306 αιτήσεις

we are hiring
Follow us on Google+