Προτάσεις για 1.170 καινοτόμες επενδύσεις

Προτάσεις για 1.170 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 192,883 εκατ. ευρώ υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία και την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύει την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή και μία κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει αξιοποιηθεί εμπορικά σε επιχειρηματικη καινοτομία.

Μικρές επιχειρήσεις
Επίσης, ενισχύει πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει ως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, για επενδύσεις που αφορούν στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών με τη διάθεση ή την επέκταση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν. Από το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που κατατέθηκαν το 64% -που αντιστοιχεί σε 750 επιχειρήσεις- αφορά υπό σύσταση και νεο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 36% υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Ο δε συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων, τα 192,883 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε δημόσια δαπάνη (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι) ύψους 115,730 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτει 4 φορές τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος, που ήταν 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 30.000 ευρώ ως 300.000 ευρώ για επενδύσεις μεταποιητικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα (παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης).

Για επενδύσεις άλλων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ο προϋπολογισμός των έργων πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 ως 200.000 ευρώ.

Ενδιαφέρον
Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου «το έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα επιβεβαιώνει με τον πιο σαφή τρόπο ότι με το μοντέλο των στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να ενισχυθεί ουσιαστικά η πραγματική οικονομία της χώρας».

Πηγή: www.imerisia.gr

we are hiring
Follow us on Google+