Πρωταρχικά οχήματα επικοινωνίας η χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για τους CEOs

Μία νέα εποχή ηγεσίας ξεκινούν οι διευθύνοντες σύμβουλοι (CEOs), υιοθετώντας κουλτούρα μεγαλύτερης διασύνδεσης, σύμφωνα με μελέτη της IBM σε περισσότερους από 1.700 διευθύνοντες συμβούλους από 64 χώρες και 18 κλάδους της αγοράς, παγκοσμίως.

Η εν λόγω μελέτη αποκαλύπτει ότι οι CEOs μεταβάλλουν τη φύση της εργασίας τους, προσθέτοντας ισχυρή δόση εξωστρέφειας. Σύμφωνα με τη μελέτη της IBM, οι εταιρείες που ξεπερνούν σε επιδόσεις τους ανταγωνιστές τους, έχουν 30% περισσότερες πιθανότητες να αναγνωρίσουν ότι η εξωστρέφεια, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται από την ευρύτερη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως σημαντικό παράγοντα προώθησης της συνεργασίας και της καινοτομίας, ασκεί καίρια επιρροή στους οργανισμούς τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης, για να δημιουργηθούν στενότερες σχέσεις με πελάτες, συνεργάτες και μία νέα γενιά εργαζομένων στο μέλλον, οι CEOs θα μεταθέσουν την εστίαση από τη χρήση του e-mail και του τηλεφώνου, ως πρωταρχικά οχήματα επικοινωνίας, στη χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ως μία νέα οδό απευθείας επαφής και επικοινωνίας.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, σήμερα, μόνο 16% των διευθυνόντων συμβούλων χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social business platforms), για να συνδεθούν με πελάτες, το νούμερο, όμως, αυτό πρόκειται να εκτιναχτεί στο 57%, μέσα στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια. Ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η μέθοδος, που χρησιμοποιείται λιγότερο από όλες τις άλλες μεθόδους διάδρασης με τους πελάτες σήμερα, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια πρόκειται να καταλάβει τη δεύτερη θέση, αμέσως μετά από τις προσωπικές συναλλαγές.

Η έρευνα της IBM αποκάλυψε ότι η τεχνολογία θεωρείται ισχυρό εργαλείο για την αναδιαμόρφωση των οργανωτικών δομών. Περισσότεροι από τους μισούς CEOs (53%) σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, για να διευκολύνουν τις ευρύτερες συνεργασίες με εξωτερικούς οργανισμούς, ενώ το 52% στρέφει την πρόσοχή του στην προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας στο εσωτερικό των οργανισμών του.

Το ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης συναντά τη συνεργασία Οι CEOs θεωρούν ότι οι διαπροσωπικές δεξιότητες συνεργασίας (75%), η επικοινωνία (67%), η δημιουργικότητα (61%) και η ευελιξία (61%), είναι παράγοντες – "κλειδιά" για την ικανότητα του εργαζομένου να λειτουργεί με επιτυχία σε ένα πιο περίπλοκο και διασυνδεδεμένο περιβάλλον.

Η τάση για μεγαλύτερη συνεργασία εκτείνεται, πέραν από τον οργανισμό, στις εξωτερικές συνεργασίες των εταιρειών. Η δημιουργία συνεργασιών βρίσκεται πλέον στο υψηλότερό της επίπεδο. Το 2008, ελάχιστα πάνω από τους μισούς CEOs, που ρωτήθηκαν από την IBM, σχεδίαζαν να διευρύνουν τις συνεργασίες τους. Πλέον, πάνω από τα δύο τρίτα σκοπεύουν να το πράξουν.

Άλλα ευρήματα Η μελέτη της IBM έδειξε ότι η πλειοψηφία (71%) των CEOs, παγκοσμίως, θεωρεί ότι η τεχνολογία είναι ο Νο 1 παράγοντας, που θα επηρεάσει το μέλλον ενός οργανισμού, για τα επόμενα τρία χρόνια, θεωρώντας ότι είναι ισχυρότερος φορέας αλλαγής από ό,τι οι μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και οι συνθήκες της αγοράς.

«Σε όλο το φάσμα του οργανισμού τους – από τα οικονομικά έως τον ανταγωνισμό και τη λειτουργικές διαδικασίες- οι διευθύνοντες σύμβουλοι εστιάζουν περισσότερο στην απόκτηση βαθύτερης γνώσης, σχετικά με τους πελάτες τους. Επτά στους δέκα CEOs επενδύουν σημαντικά στην ικανότητα του οργανισμού τους να αντλεί ουσιαστική, επιχειρηματική γνώση από τα δεδομένα, που έχουν στη διάθεσή τους σε ό,τι αφορά στους πελάτες τους.

Ωστόσο, για να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες συνθήκες, οι CEOs πρέπει να συγκροτήσουν μία πιο ολιστική άποψη του πελάτη, βάσει του τρόπου με τον οποίο αυτός ή αυτή συναλλάσεται με τον υπόλοιπο κόσμο και όχι απλώς με τον οργανισμό τους. Η ικανότητα να δημιουργείται αξία από τα δεδομένα σχετίζεται πολύ με την επίδοση. Οι οργανισμοί, που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, είναι δυο φορές καλύτεροι από τους υπόλοιπους, όσον αφορά στην πρόσβασή τους και την άντληση γνώσης από τα δεδομένα. Αυτοί οι οργανισμοί είναι, επίσης, 84% καλύτεροι στο να μεταφράζουν αυτή τη γνώση σε πραγματική δράση, όπως τονίζεται στη μελέτη.

Σχετικά με την έρευνα ΙΒΜ 2012 Global CEO Study Η μελέτη αυτή είναι η πέμπτη έκδοση της διετούς σειράς Global CEO Study. Για να κατανοήσει καλύτερα τις προκλήσεις και τους στόχους των σημερινών CEOs, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της IBM διενήργησαν κατ΄ ιδίαν συνεντεύξεις με το μεγαλύτερο μέχρι τώρα γνωστό δείγμα αυτών των στελεχών.

Από το Σεπτέμβριο του 2011 έως και τον Ιανουάριο του 2012, ερωτήθηκαν 1.709 διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές και ανώτερα στελέχη δημόσιας διοίκησης, παγκοσμίως, για να κατανοηθούν καλύτερα τα μελλοντικά τους σχέδια και οι προκλήσεις, σε μία οικονομία που διέπεται από μεγαλύτερη διασύνδεση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ Πηγή: Κέρδος online

we are hiring
Follow us on Google+