Παράταση για το πρόγραμμα Digi Mobile!

Σε αναβολή της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την Περιφέρεια της Αττικής προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Η προγραμματισμένη ημερομηνία για τις υποβολές αιτήσεων ήταν η 27η Σεπτεμβρίου 2012. Η νέα ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας θα γίνει γνωστή σε νεότερη ανακοίνωση από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Ο λόγος που οδήγησε στην αναβολή ήταν η ανάγκη για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας, αλλά και η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των νέων αιτήσεων συμμετοχής.

Επομένως, υπάρχει ακόμη χρόνος για την υποβολή και την προετοιμασία νέων αίτησεων, "ρίχνοντας¨ περισσότερες ιδέες / projects στο τραπέζι, για τον κόσμο του Mobile. Εξάλλου, ο στόχος αυτόυ του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας καινοτόμες εφαρμογές σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, στα γνωστά πλέον σε όλους "Smart Phones", αλλά και στα Tablet Pc.

Το συνολικό ύψος για την δράση του Digi Mobile φτάνει τα 30.150.000, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αξιοποιώντας πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πηγή: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

we are hiring
Follow us on Google+