Ομοφωνία για κοινά πρότυπα στο internet

Καθώς τα πάντα πλέον μεταφέρονται στο διαδίκτυο, οι κολοσσοί της πληροφορικής  Adobe, Apple, Facebook, Google, HP, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera έχουν ξεκινήσει μια κοινή προσπάθεια για να συμβαδίζουν οι εκδόσεις HTML5, CSS3, SVG, WebGL, Canvas, web standards που θα χρησιμοποιούν ώστε να εξαλειφθούν οι ασυμβατότητες.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας οι παραπάνω εταιρείες θα δημιουργήσουν το μεγαλύτερο και καλύτερο WiΚi που θα υπάρχει για θέματα ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών web. Έτσι, θα καθοδηγούν όλους τους Web Developers ώστε να γράφουν κώδικα σε κοινή γραμμή με τα standards που θα υποστηρίζουν οι ίδιες οι εταιρείες.

Μ αυτό τον τρόπο θα μειωθεί κατά πολύ το ποσοστό των ασυμβατοτήτων σε διαφορά πρότυπα που έχουν μεταξύ τους οι browsers και θα δημιουργούνται πλέον sites που θα λειτουργούν χωρίς προβλήματα σε όλους τους περιηγητές ιστού και θα ικανοποιούν όλους τους επισκέπτες.

Με την τάση της ψηφιοποίησης - μεταφοράς στο διαδίκτυο ιδεών, καταστημάτων και ότι άλλο μπορεί να σκεφτούμε, η παραπάνω προσπάθεια θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση σε όσους θέλουν να προβληθούν στο internet χωρίς να ανησυχούν για τεχνικά θέματα συμβατοτήτων και  web standards.

we are hiring
Follow us on Google+